Fees and Payment

تعرفه ها و پرداخت

هزینه پکیج یک ماهه به تفکیک:

آنالیز و تشریح اندام با محاسبه سایزاجباری20.000 تومان
برنامه تمرین به همراه آموزش تصویریاختیاری30.000 تومان
برنامه تغذیه و درصورت نیاز مکملاختیاری40.000 تومان

اطلاعات پرداخت:

بانک
ملی
شماره حساب
0105983100009
شماره کارت
6037991880576362
6362 - 8057 - 9918 - 6037
شماره شبا
IR090170000000105983100009
بنام
به نام علیرضا بابازاده


Personal Details

اطلاعات عمومی

Organ Size

سایز اندام به واحد سانتی متر

* تصویر راهنما جهت اندازه گیری صحیح دور کمرBody Images

تصاویر بدن: (ارسال تصویر اختیاری است )

سه تصویر نمایان از بدن در زوایای روبرو، پشت و پهلو (بدون احتباس نفس و انقباض شکم در حالت آزاد)حجم تصاویر باید حداکثر 2 مگابایت باشند . در صورتی که حجم تصاویر شما بالا میباشد از نرم افزار های کاهش حجم استفاده کنید .
فرمت های مجاز : jpg,png,gifEssential Questions

پرسش های ضروری